Garantibemanning


Varför garantibemanning?

Alla verksamheter ser olika ut och har olika behov av personal. Vi jobbar alltid för att skapa skräddarsydda bemanningslösningar som passar just er verksamhet och situation.

En garantibemanning kan vara passande under pressade semesterperioder, uppstart av nya avdelningar eller för att frigöra värdefull tid så att ni kan utveckla och leda er verksamhet.


Pelmatics erfarenhet

Pelmatic har sedan 1979 skapat förstklassiga bemanningslösningar. Sedan 20 år tillbaka har vi specialiserat oss på vårdpersonal inom den svenska sjukvården. Vi har under dessa år hjälpt hundratals vårdverksamheter och därmed skapat en djup förståelse för branschen och vilka utmaningar som finns.

Vi har flerårig erfarenhet av garantibemanningar i olika vårdverksamheter och omfattningar. Allt från vaccinationscentraler under pandemin till hela vårdteam under längre perioder. Vi har nöjda kunder som varit löpande under långa perioder men också de som varit återkommande vid de tillfällen som verksamheten behöver stöttas upp.


Vad skiljer garantibemanning från tradionell inhyrning?

 Vi garanterar leverans efter verksamhetens behov, oavsett om det gäller en schemarad eller en hel avdelning

 Vi ordnar med schemaläggning – Ni får mer tid för att fokusera på verksamheten

 Vi ansvarar för ersättare vid frånvaro – Ni behöver inte beordra in er personal


Din personliga kontakt

Ett gott bemötande och en personlig kontakt är viktigt för oss. Vid en garantibemanning med Pelmatic har ni alltid en och samma kontaktperson som bara är ett samtal bort.

Våra konsulter är noga utvalda av oss och vi nöjer oss bara med de bästa. Tack vare vår långa erfarenhet vet vi vad som krävs och vad som förväntas av våra konsulter. 

Oavsett om det gäller kortare eller längre uppdrag, specialister eller hela avdelningar, skapar vi trygga bemanningslösningar för att ni ska kunna fokusera på er verksamhet.


SÅ HÄR GÅR DET TILL ATT BESTÄLLA VÅRDPERSONAL

Beställning – Vad behöver ni?
Ansvarig beställare hos er kontaktar oss. Vi gör en behovsanalys och sätter ihop en kravprofil och offert efter just ditt verksamhetsbehov.


Presentation och urval
Vi presenterar den eller de kandidater som matchar ert behov. Ni gör urvalet utefter det som matchar er verksamhet bäst.


Uppföljning och kvalitetssäkring
Under uppdragets gång har vi uppföljningar för att säkerställa att allt är till er belåtenhet och att vi levererat den kvalitet som vi strävar efter.

Kvalitet och säkerhet går först
Pelmatic påbörjar rekrytering för att hitta vårdpersonal som stämmer överens med kravprofilen. Alla våra kandidater genomgår en kvalitetssäkring genom noggrann referenstagning och kontroller hos IVO, hosp samt belastningsregister. Vår kvalitetsprocess är ISO-certifierad (9001:2015).

Luta dig tillbaka – Vi sköter bemanningen
Vi lägger scheman, tillsätter sjukluckor och bemannar enligt överenskommelse. Nu garanterar vi personal i din verksamhet!


Hur kan vi hjälpa er verksamhet?
Kontakta oss för en personlig service