PELmatics Integritetspolicy

Pelmatic AB Integritetspolicy

1. Personuppgiftshantering och omfattning:
Pelmatic AB, 559276-6918, bemannar med sjukvårdspersonal hos kunder i hela Sverige. Vi har vårt huvudkontor i Karlskrona, adress Östra Prinsgatan 8, 371 31 Karlskrona. Vi följer Dataskyddsförordningen (2016/679), fortsättningsvis benämnd ”Dataskyddsförordningen”, och ser kontinuerligt över vårt arbete med personuppgifter. I vår Integritetspolicy förklarar vi hur vi behandlar olika typer av personuppgifter och i vilket syfte.

Vänligen notera att integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Pelmatic AB är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter med Pelmatic AB vid besök på våra webbplatser och våra digitala tjänster eller när du anmäler ditt intresse muntligt eller skriftligt till oss.

2. Ändamålet med behandlingen:
Pelmatic AB behandlar personuppgifter i syfte att kunna matcha sjukvårdspersonal med uppdrag hos våra uppdragsgivare. Pelmatic stödjer sig på samtycket du lämnar i samband med din intresseanmälan till oss. Vi stödjer oss intresseavvägning inför, under och efter din anställning för att kunna upprätthålla och utveckla relationen med dig som kandidat och för att kunna förmedla relevanta uppdrag som matchar din kompetens. Vårt intresse berättigas genom att Pelmatic AB verksamhet syftar till att matcha sjukvårdspersonal med uppdrag hos uppdragsgivare och att du som konsult eller kund är avgörande för att bedriva den verksamheten. Det går inte att bemanna vården med sjukvårdpersonal utan att personuppgifterna enligt punkt 3 behandlas i matchningsprocessen samt inför, under och efter uppdrag. Pelmatic AB har gjort bedömningen att behandlingen inte kan göras på ett mindre integritetskänsligt sätt.

Ändamål med behandling av personuppgifter vid intresseanmälan: För att kunna ta kontakt och upprätthålla kontakten med dig efter din intresseanmälan.

Ändamål med behandling av personuppgifter i våra affärssystem: För att kunna skapa en fullständig kompetensbeskrivning av dig för att därefter kunna förmedla, presentera och boka ut dig som konsult på uppdrag. För dig som kund behandlar vi dina uppgifter för att kunna presentera konsulter, kommunicera med er och följa upp konsulter inför, under och efter uppdrag.

Ändamål med behandling av information för ekonomi och administration: Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullfölja våra plikter gentemot dig som arbetsgivare/uppdragsgivare, tillexempel för att kunna ge ekonomisk ersättning för de uppdrag som du bokas ut på.

Ändamål med behandling av personuppgifter vid anmälan till nyhetsbrev: Vi behandlar ditt namn och din e-mailadress för att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig där vi förmedlar lediga uppdrag.

3. Kategorier av personuppgifter:
Personuppgifter som Pelmatic AB lagrar är:

• I vårt affärssystem lagras personnummer, namn, adress, kommentarer kring tillgänglighet, tidigare anställningar, utbildningar. Vi lagrar även närmast anhörig med telefonnummer, namn och relation vid ingående i avtal.

• Vid intresseanmälan för sjuksköterskor eller läkare lagras namn, telefonnummer och e-mailadress. Vid intresseanmälan för uppdragsgivare lagras namn, telefonnummer, e-postadress och arbetsplats.

• Vid ekonomi- och lönerelaterade ärenden lagras personnummer, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-mailadress, anställningsform, befattning i företaget, skattetabell, lön, bankkonto, förskrivarkod enligt leg, anhörigs namn, telefonnummer och relation.

• Vid anmälan till nyhetsbrev lagras namn, e-mailadress och telefonnummer.

4. Informationsdelning med tredjepart och överföring till tredje land:
Pelmatic AB kan komma att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden av de skäl som angetts ovan.

En del av våra personuppgiftsbiträden kan vara etablerade utanför EES. Vi försäkrar att personuppgiftsbiträden vi samarbetar med lever upp till dataskyddsförordningen (2016/679) samt har en korrekt säkerhetsstandard, exempelvis EU:s standardklausuler om överföring av uppgifter.

5. Hur personuppgifterna blir insamlade:
Personuppgifterna samlas in genom att sjukvårdspersonal anmäler intresse via vår hemsida, alternativt direkt kontaktar oss efter marknadsföring och genom att sjukvårdspersonal tipsar om annan sjukvårdspersonal.

6. Hur länge personuppgifterna blir lagrade:
Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för det ändamål som dom samlades in för eller till samtycke inte längre finns.

7. Personuppgiftsbiträden och information om vart personuppgifterna blir lagrade:
Personuppgifterna blir lagrade i våra affärssystem och inför utskick av nyhetsbrev.

8. Vad Pelmatic gör med personuppgifterna:
Vi lagrar personuppgifterna i vårt affärssystem och nyhetsbrev med syfte att matcha sjukvårdspersonal med uppdrag hos våra uppdragsgivare.

9. Den registrerades rättigheter:

• Har rätt att kostnadsfritt få tillgång till sina personuppgifter som Pelmatic AB behandlar.

• Har rätt till korrigering av felaktiga personuppgifter.

• Har rätt att begära radering av personuppgifterna, rätt att få dom flyttade och rätt att invända mot att uppgifterna används för direktmarknadsföring och profilering.

• Har rätt till information om eventuella dataintrång och incidenter.

10. Kontakt och klagomål
Om du vill ha kontakt med oss eller om du upplever att dina personuppgifter inte behandlats på ett korrekt sätt ska du inledningsvis ta kontakt med oss via gdpr@pelmatic.se. Vi kommer då utreda vad som har hänt och rätta till felen för att du ska känna dig nöjd. Om vi inte kan hjälpa dig eller om du inte får den hjälp du behöver har du rätt att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Blanketten finns på deras hemsida, www.imy.se.